برچسب: گسل عرضه مسکن

نسخـه کنترل هیجان ملکـی

هیجانات منفی شکل گرفته در بازار معاملات مسکن را می‌توان از دو مسیر کنترل کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد، فعالیت دو گسل مربوط به عرضه مسکن و انتظارات تورمی در هفته‌های اخیر باعث شده بازار خرید و فروش آپارتمان از مسیر رونق غیرتورمی خارج و با افزایش نامتعارف قیمت‌ها مواجه شود. به گزارش دنیای اقتصاد فعالیت […]

بیشتر بخوانید