برچسب: سه‌گانه اثرگذاری تسهیلات رهنی

موتور معیوب رونق مسکن

به گزارش دنیای اقتصاد سبد وام مسکن در ایران در مقایسه با شکل جهانی این تسهیلات، سه نقص اساسی دارد که رفع آن موتور رونق بازار ملک را فعال می‌کند. الگوی موفق تامین مالی مسکن در کشورهای مختلف نشان می‌دهد بازار تسهیلات رهنی (وام بلندمدت خرید مسکن) باید از «انعطاف کامل»، «تنوع کافی» و «عمق […]

بیشتر بخوانید