"> تحلیل اوراق ممتاز در هفته گذشته | فروش املاک

برچسب: تحلیل اوراق ممتاز در هفته گذشته

تحلیل اوراق ممتاز در هفته گذشته

تحلیل اوراق ممتاز در هفته گذشته

? تحلیل اوراق ممتاز در هفته گذشته.. ?میانگین وزنی قیمت اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در #هفته_گذشته بین ۷۸۱۶۴۵ ریال تا ۷۸۹۲۶۵ ریال تغییرداشت. ?در جریان این تغییرات در هفته مذکور ؛ در روز سه شنبه با قیمت ۷۸۱۶۴۵ ریال شاهد کمترین قیمت و در روز دوشنبه با قیمت ۷۸۹۲۶۵ ریال شاهد بیشترین […]

بیشتر بخوانید